Welcome to KPFEP


Motto

'Akauntan Menerajui Masa Hadapan'


Visi

'Memberi peluang kepada mahasiswa/i perakaunan untuk berinteraksi bersama badan-badan luar seperti badan profesional'


Misi

'Melahirkan mahasiswa/i yang berketerampilan, berdaya saing serta mampumengharungi cabaran arus globalisasi'

_____________________________________________________________

Friday, June 5, 2009

SESIAPA YANG INGIN MENJUAL BUKU TERPAKAI, BOLEH LAH BERBUAT DEMIKIAN ..

PERHATIAN!!!

KEPADA SESIAPA YANG INGIN MENJUAL BUKU TERPAKAI YANG TIDAK LAGI DIGUNAKAN BOLEHLAH BERBUAT DEMIKIAN KEPADA NOREIN ( 013-6352231). PENGUMPULAN BUKU TERSEBUT AKAN DIKUMPUL PADA 6 JULAI HINGGA 11 JULAI 2009. HARGA BUKU YANG INGIN DIJUAL BOLEHLAH DIRUNDING MENGIKUT HARGA YANG BERSUAIAN. KAUNTER AKAN DIBUKA DI DEPAN KEDAI FOTOSTAT FEP. HARAP KEPADA SESIAPA YANG INGIN MEMBUAT DEMIKAN BOLEHLAH PERGI KE KAUNTER TERSEBUT, HARAP MAKLUM..

Thursday, June 4, 2009

SYARAT PERLANTIKAN PERKHIDMATAN KEWANGAN

SYARAT LANTIKAN

1. Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti
berikut:-
(a) warganegara Malaysia;
(b) berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup
iklan jawatan;
(c) (i) ijazah Sarjana Muda Perakaunan yang diiktiraf
oleh kerajaan daripada institusi-institusi
pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang
diiktiraf setaraf dengannya.
(Gaji permulaan ialah pada Gred W41: P1T8);

atau

(ii) Ahli Penuh Badan-badan Ikhtisas Perakaunan
yang diiktiraf oleh kerajaan.
(Gaji permulaan ialah pada Gred W41: P1T8);

atau

(iii) ijazah Sarjana Muda Perakaunan yang diiktiraf
oleh kerajaan serta menjadi Ahli Penuh Badanbadan
Ikhtisas Perakaunan yang diiktiraf oleh
kerajaan.
2) dan
(Gaji permulaan ialah pada Gred W41: P1T9);

atau

(iv) Ahli Penuh Institut Akauntan Malaysia
(Gaji permulaan ialah pada Gred W41: P1T10);
[Senarai Badan Ikhtisas Perakaunan yang
diiktiraf oleh kerajaan di perenggan 1(c) (ii) dan
( iii) di atas adalah seperti di Rujukan I].
(d) lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk
lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran
Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf
dengannya oleh kerajaan.

TAHUKAH ANDA GAJI PARA PROFESIONAL AKAUN


Gred Jadual Gaji Matriks
Gred W41 : P1T1 RM1480.70 - P1T27 RM4077.36
P2T1 RM1564.19 - P2T27 RM4320.57
P3T1 RM1651.31 - P3T27 RM4569.83

Gred W44 : P1T1 RM2625.36 - P1T14 RM4339.93
P2T1 RM2903.66 - P2T14RM4744.07

Gred W48 : P1T1 RM3814.79 - P1T8 RM5059.88
P2T1 RM4192.31 - P2T8 RM5539.04

Gred W52 : P1T1 RM4291.53 - P1T8 RM5536.62
P2T1 RM4698.09 - P2T8 RM 6044.82


Gred W54 : P1T1 RM4526.27 - P1T8 RM5894.78
P2T1 RM4926.78 - P2T8 RM6434.44