Welcome to KPFEP


Motto

'Akauntan Menerajui Masa Hadapan'


Visi

'Memberi peluang kepada mahasiswa/i perakaunan untuk berinteraksi bersama badan-badan luar seperti badan profesional'


Misi

'Melahirkan mahasiswa/i yang berketerampilan, berdaya saing serta mampumengharungi cabaran arus globalisasi'

_____________________________________________________________

Monday, January 17, 2011

Tahukah Anda??

2 tahun
tempoh purata yang diperlukan untuk syarikat-syarikat baru menjadi stabil


RM3 bilion
nilai pasaran industri automatif di negeri Johor


Rm1.5 juta
jumlah penipuan melalui SMS yang direkodkan di seluruh negara dalam tempoh 8 bulan pertama 2008


16.9 juta
jumlah pengguna internet di Malaysia

80%
purata jumlah syarikat-syarikat baru yang akan gagal dalam tempoh masa dua tahun pertama mereka

27.123 juta
jumlah pengguna telefon bimbit di Malaysia

1.704%
kadar pertumbuhan penduduk di Malaysia dalam tahun 2010

45%
jumlah syarikat di Malaysia yang mengabaikan program persaraan untuk pekerja, menurut JobStreet.com

160
jumlah perniagaan yang boleh difrancais yang disenaraikan di laman web www.mfa.org.my


sumber : Rezeki Sep+Okt 2010

No comments: